Kindertandheelkunde
Het is ook mogelijk om met uw kind naar een tandarts te gaan met een passie voor kindertandheelkunde. Tandarts Bryan Ham heeft voordat hij in 2019 bij ons in de praktijk kwam werken ervaring opgedaan in een verwijspraktijk voor kindertandheelkunde. Zijn doel is de behandeling zo leuk en prettig mogelijk te laten verlopen voor het kind.

Intake
Tijdens de intake wordt er kennis gemaakt tussen de tandarts het kind en de ouders. We zullen dan inschatten wat de beste behandeling is voor uw kind. Als ouder kunt u tijdens deze intake vragen stellen over de behandeling. Na de intake wordt een wenafspraak ingepland. Tijdens deze afspraak maken wij foto’s van het gebit. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld. Daarnaast leggen we op een speelse manier uit, aan het kind, hoe de behandeling in zijn werk gaat. Dit wennen is essentieel voor bangere kinderen. Door de stoel zelf te bedienen en de materialen aan te raken raakt het kind gewend aan de tandarts. Hierna volgen de behandelafspraken. In een of meerdere afspraken gaatjes behandeld en verholpen worden. Na deze behandelingen gaan de tandarts, de ouder en het kind samen in gesprek om toekomstige gaatjes te voorkomen. Dit doen we door een of meerdere preventieafspraken in te plannen.

Behandelingen
Vanaf de wenafspraak gaan de kinderen bij ons zonder ouders naar de behandelkamer. Dit doen we bij kinderen vanaf 4 jaar oud. Wij kiezen hiervoor om een betrouwbare band met het kind op te bouwen. Als ouder ben u het vertrouwde punt binnen de behandelkamer. Maar tijdens de behandeling is het fijn als het kind de tandarts vertrouwd. Hierdoor zal hij/zij beter luisteren naar aanwijzingen van de tandarts, waardoor de behandeling beter verloopt.

Voorkomt dit dat kinderen zenuwachtig zijn of zullen huilen? Het antwoord hierop nee. Maar dat is helemaal niet erg. Zenuwachtig zijn of huilen is een menselijke manier om met stress om te gaan. Daarom wordt er ruimte gegeven om dit te tonen, en door coaching geprobeerd de stress weg te nemen.

Financiën
Sinds 2006 valt tandheelkundige zorg bij kinderen in de basisverzekering. Hierdoor zijn er voor u geen kosten aan de behandelingen verbonden. Mocht u onverhoopt toch een rekening ontvangen? Laat het ons dan vooral weten.

Vergeten afspraak
Mocht u een afspraak vergeten af te zeggen (of minder dan 48 uur van tevoren afzeggen) dan wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Dit wordt niet door de verzekeraar vergoed.

Afspraak maken?
Bent u voor uw kind op zoek naar een tandarts met een passie voor tandheelkunde? Dan kunt u op woensdag terecht bij Tandarts Bryan Ham bij Kliniek voor Tandheelkunde U5! Bel voor een afspraak naar 072-5348350.